PREKIŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie UAB Baltic Agro (toliau – Pardavėjas) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) internetinėje parduotuvėje www.sodininkai.lt, (eshop.sodininkai.lt) (toliau – Pirkėjas), Prekių, parduodamų šiojec internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas („Taisyklės“).

1.2. Šios Taisyklės nustato Pirkėjo Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.3. Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą ineternetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykle ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.

2. Informacija apie Pardavėją

2.1. Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu www.sodininkai.lt (eshop.sodininkai.lt) . Pardavėjas yra UAB Baltic Agro, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 111547089, buveinės adresas Ukmergės g. 322-1, LT-12106 Vilnius. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybinė įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT115470811.

2.2. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama svetainėje www.balticagro.lt .

3. Prekės

3.1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

3.2. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

4. Sutarties sudarymas

4.1.   Šioje internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

a) fiziniai asmenys, kuriems sukako 18 (aštuoniolika) metų;

b) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

c) juridiniai asmenys.

4.2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje parduotuvėje.

4.3. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs pristatymo metodą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, užsakymas laikomas nepateiktu.
4.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.sodininkai.lt , (eshop.sodininkai.lt) duomenų bazėje.

4.5. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima Prekes  ar Pardavėjas perduoda Prekes kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis). Pažymėtina, kad PVM sąskaita faktūra išrašoma Prekių perdavimo kurjeriui ar Prekių atsiėmimo/priėmimo (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas bei kuris iš Pardavėjo tiekėjų konkrečiu atveju tiekia Prekes) dienos data.

4.6. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje pateikiama kaina, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 8.9. punkte, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

5. Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
5.2.   Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.3.  Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4.  Pirkėjas, pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo punkte, privalo jas atsiimti pasirinktame Prekių atsiėmimo punkte per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekės pristatymo.
5.5. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1.   Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų savo funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti www.sodininkai.lt (https://eshop.sodininkai.lt/) esančių elementų išdėstymą. Atlikti veiklos pokyčiai neturi įtakos iki šių pakeitimų jau sudarytos sutarties vykdymui.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.3.   Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą naudojantis elektronine bankininkyste ar elektroninių mokėjimų sistemomis „Paysera“ nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.4.   Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimą banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
5.5.   Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei:
5.5.1. Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo;
5.5.2. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;
5.5.3. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
5.6.   Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.7.   Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.8. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tavarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikod teisės aktų nustatyta tvarka.
5.9.  Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Prekių kokybė

6.1. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija).

6.2. Kiekvieno www.sodininkai.lt , (eshop.sodininkai.lt) parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
6.3.  Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7. Pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

7.1.   Dėl susiklosčiusios rizikingos padėties ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktų rekomendacijų koronaviruso plitimui stabdyti – prekių grąžinimas nevyks iki karantino pabaigos. Klientų, norinčių prekių keitimo ar grąžinimo iš anksto prašome susisiekti su mumis el.paštubiuras@balticagro.lt

8. Prekių pristatymas

8.1.   Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, numatytų Taisyklių 8.3.-8.5. punktuose.
8.2.   Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
8.3.   Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo kurjeriu į namus paslaugą:
8.3.1.Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;
8.3.2.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats ar užsakyme nurodyti asmenį bei jo duomenis, kuris kaip įgaliotas atstovas gali priimti prekes. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, o Pirkėjas ir užsakyme nurodytas jo atstovas prekių priimti negali, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui;
8.3.3.Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjo įgalioti atstovai;
8.3.4.Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, kainos, pasirinkto apmokėjimo būdo ir pristatymo metodo;
8.3.5.Karantino laikotarpiu prekių Pristatymo terminas bus tikslinamas elektroniniu laišku arba sms žinute. Informuojame, kad karantino metu pristatymo terminai gali ilgėti iki 10 kalendorinių dienų.

8.3.6.Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją;
8.3.7.Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas (jei svoris viršija 31,5 kg) – šią paslaugą Pirkėjas gali užsisakyti papildomai.
8.4.   Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.5.   Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su prekes pristačiusiu kurjeriu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.
8.6.   Nustačius prekių pakuotės ar (ir) siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju prekes pristatęs kurjeris kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo pakuotės pažeidimo aktą, kuriame nurodo rastus trūkumus. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių kokybės ir pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
8.7.   Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
8.8. Jei remiantis Taisyklių 8.3. punktu Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

8.9. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikiamas itin platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai raštu informuoja Pirkėją ir atšaukia užsakymą. Pirkėjas, norėdamas įsigyti tą pačią Prekę už teisingą kainą, ją turi užsakyti iš naujo. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes neteisinga (mažesne) kaina.

8.10 Visą informaciją apie pateiktą užsakymą Pirkėjas gali gauti paskambinęs telefono numeriu – 8 5 2640128 arba pateikęs užklausą elektroniniu paštu sodas@balticagro.com .

9. Atsakomybė

9.1.   Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.2.    Užsiregistravęs internetinėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje.

9.3.   Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.4.   Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

9.5.   Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.6.   Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

9.7.   Pardavėjas tiekia Prekes tik asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

9.8.  Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.9.   Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.10.   Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

10. Asmens duomenų tvarkymas

10.1.   Šiame punkte numatytos asmens duomenų tvarkymo nuostatos taikomos asmens duomenims, kuriuos prekių užsakymo (prikimo – pardavimo sutarties sudarymo) metu pateikia Pirkėjas ir (ar) jo atstovai naudojantis www.sodininkai.lt , (eshop.sodininkai.lt) el. parduotuve. Kiti Pardavėjo asmens duomenų tvarkymo tikslai naudojantis svetaine www.sodininkai.lt , (eshop.sodininkai.lt) pateikiami Privatumopolitikoje.
10.2.   Pirkėjas registruodamasis www.sodininkai.lt (https://eshop.sodininkai.lt/) el. parduotuvėje privalo pateikti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą bei užsakymo duomenis), kurie bus naudojami elektroninės prekybos vykdymo tikslu. Pirkėjas supranta, kad šie duomenys yra būtini pasirinktų prekių užsakymui (pirkimo – pardavimo sutarties sudarymui ir įvykdymui), todėl nepateikus šių duomenų, Pirkėjas negalės padaryti prekės užsakymo (t. y. sudaryti pirkimo – pardavimo sutarties).
10.3.   Pardavėjas patvirtina, jog šie asmens duomenys, bus naudojami elektroninės prekybos tikslu (t. y. www.sodininkai.lt , (eshop.sodininkai.lt) el. parduotuvėje pasirinktų prekių užsakymui ir pristatymui). Šių duomenų teisėto tvarkymo sąlygos – Reglamento 6 str. 1 d. b p. (t. y. tvarkyti asmens duomenis būtina, kad su Pirkėju sudaryti ir įvykdyti prekių pirkimo – pardavimo sutartį) ir Reglamento 6 str. 1 d. c p. (t. y. tvarkyti asmens duomenis būtina, kad įvykdyti Pardavėjui taikomą teisinę prievolę saugoti šią sutartį ir (ar) tai patvirtinančius įrodymus, įskaitant ir pareigą vesti buhalterinę apskaitą). Šiuo tikslu tvarkomi Pirkėjo duomenys bus naudojami visą pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo laikotarpį bei saugomi 10 metų po pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymo.
10.4.   Pirkėjas supranta, jog www.sodininkai.lt , (eshop.sodininkai.lt) el. parduotuvėje atlikus prekių užsakymą, jo nurodytais kontaktais (el. paštu ir (ar) telefonu) bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui ir (ar) pristatymui įvykdyti.
10.5.   Pirkėjui yra žinoma, jog www.sodininkai.lt , (eshop.sodininkai.lt) el. parduotuvėje atlikus prekių užsakymą, jo nurodyti asmens duomenys gali būti perduodami siuntų pristatymo paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenims (pvz., UAB „Omniva LT“, UAB „DPD Lietuva“, Venipak). Pirkėjas supranta, kad atsiimant prekes prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis asmuo (UAB „Omniva LT“, UAB „DPD Lietuva“, „Venipak“), siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus bei įsitikinti, kad prekes atiduoda tinkamam gavėjui, turi teisę nustatyti Pirkėjo tapatybę, prašant jo pateikti asmenį identifikuojantį dokumentą (pvz., pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai supranta, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis  asmuo (UAB „Omniva LT“, UAB „DPD Lietuva“, Venipak ) gali nusirašyti Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis (pvz., dokumento numeris ar pan.) ir šiuos duomenis tvarkyti (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) kaip įrodymus patvirtinančius tinkamą užsakymo pristatymą.
10.6.   Pirkėjas yra informuojamas, jog jo nurodyti asmens duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie padeda mums administruoti Svetainę ir (ar) saugoti jose esančius duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Pirkėjui taip pat yra žinoma, kad jo asmens duomenys gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams; prekių gamintojams (garantinio aptarnavimo atveju) ir kt. Tačiau, tik tada jei to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka ir (ar) siekiant užtikrinti Pardavėjo teises, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.
10.7.   Pardavėjas tvarkydamas Jūsų asmens duomenis taiko tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
10.8.   Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir (ar) jo atstovai yra informuoti apie savo turimas duomenų subjekto teises:
10.8.1.  prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
10.8.2.  prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni Jūsų asmens duomenys;
10.8.3.  prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;
10.8.4.  nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
10.8.5.  prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis („teisė į duomenų perkeliamumą“);
10.8.6.  teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
10.8.7.pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt ).
10.9.   Pirkėjas, tinkamai patvirtinęs savo tapatybę, gali pasinaudoti aukščiau išvardintomis savo teisėmis kreipdamasis į Pardavėją el. paštu, adresu biuras@balticagro.lt  arba registruotu paštu adresu Ukmergės g. 322-1,  Vilnius, LT-12106 Lietuva.
10.10. Pardavėjas, gavęs Jūsų prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų kreipimosi dienos, el. paštu (nebent prašoma pateikti kitaip) pateiks Jums atsakymą. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, 1 mėnesio laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar mėnesiui (per 1 (pirmą) mėnesį informuojant apie pratęsimą ir tokio pratęsimo priežastis). Įgyvendinant duomenų subjekto teises, atitinkama informacija Jums bus pateikiama nemokamai. Tačiau, jei Jūsų prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Pardavėjas gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas arba atsisakyti imtis veiksmų pagal Jūsų prašymą.

11. Informacijos siuntimas

11.1.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu;
11.2.   Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu biuras@balticagro.lt arba įprastą laišką UAB „Baltic Agro“, Ukmergės g. 322-1,  Vilnius, LT-12106 Lietuva. Pardavėjas Pirkėją apie pranešimo gavimą informuos raštu (dažniausiai elektroninio pašto laišku).

12. Baigiamosios nuostatos

12.1.   Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2.   Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.3.   Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.4. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

12.5. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.6. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

12.7.   Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.