Magnio sulfatas – Epso Combitop®

Plačiau skaityti>>>                Parsisiųsti: sertifikatai, saugos duomenų lapai ir kita informacija>>>

EB Trąšos
Trąšų tipas: 3.1.1.5.2. Mišiniai su mikroelementais. Magnio sulfatas su Mn, Zn; vandenyje tirpus.
Tinka ekologinei gamybai.

SUDĖTIS %
MgO vandenyje tirpaus magnio oksido 13
SO3 vandenyje tirpaus sieros trioksido (= 13,6 % S) 34
Mn vandenyje tirpaus mangano 4
Zn vandenyje tirpaus cinko 1

Aprašymas

EPSO Combitop®:

• Specialiai pagamintos, kad grūdiniai augalai gautų visus reikiamus mikroelementus, papildytos būtinu magnio ir sieros kiekiu.
• Ypač veiksmingos augalų trąšos per lapus, kuriose yra tokių mikroelementų kaip magnis ir siera, taip pat mangano ir cinko. Visos medžiagos tirpios vandenyje.
• Atitinka vis didėjančius reikalavimus taikomus mikroelementams.
• Greitai ir visiškai pasisavinamos per lapus, todėl ypač veiksmingos.
• Puikiai tinka tręšti žieminius miežius rudenį siekiant padidinti jų atsparumą žiemą.
• Ypač tinka naudoti kaip prieinamos kainos profilaktinę priemonę siekiant išvengti trąšų trūkumo.
• Veiksmingumas nepriklauso nuo dirvožemio rūgštingumo (pH), kadangi elementai pasisavinami tiesiogiai per lapus.
• Galima greitai, veiksmingai ir tiksliai padidinti mangano ir cinko, taip pat magnio ir sieros kiekį.
• yra patvirtintas pagal EB reglamentus Nr. 834/2007 ir Nr. 889/2008 bei kitus naudojimo ekologiniame ūkyje standartus.

Naudojimo instrukcija – tręšimo rekomendacija

EPSO Combitop®

• Galima naudoti tiek kaip veiksmingą prevencinę priemonę, tiek siekiant pašalinti mikroelementų trūkumą. Visos medžiagos visiškai tirpios vandenyje, jas augalai labai greitai pasisavina, todėl jos veikia greitai ir veiksmingai.
• Sunaudojus 25 kg EPSO Combitop trąšų vienam hektarui, augalai per lapus gauna 3,25 kg MgO, 8,10 kg SO3, 1.000 g mangano ir 250 g cinko. Po vieno arba dviejų tręšimų augalai aprūpinami didžiausiu reikiamu magnio ir sieros kiekiu, taip pat užtikrinamas pakankamas mangano ir cinko kiekis.
• Tirpsta nepalikdamos nuosėdų, ir augalai jas puikiai įsisąvina.
• Galima naudoti kartu su dauguma augalų apsaugos produktų ir skystų trąšų. Prieš naudojant būtina patikrinti cheminį tirpalų suderinamumą, kad sumaišius juose neliktų nuosėdų. Taip pat reikia laikytis gamintojo nurodymų.
• Parduodamos patogiose 25 kg pakuotėse, kurias paprasta saugoti ir prižiūrėti. EPSO Combitop® – naudojimo rekomendacijos
• Dažniausiai naudojamas 5% koncentracijos (5 kg/100 l vandens) EPSO Combitop tirpalas. Ši koncentracija gali būti naudojama sumaišius su kitais augalų apsaugos produktais. Kai patikrinamas suderinamumas su augalų apsaugos produktu, galima atlikti šiuos veiksmus numatyta tvarka: pripildyti vandens1/3–1/2 augalų apsaugos purkštuvo, įberti EPSO Combitop, įdėti augalų apsaugos produkto.
• Tręšiant grūdinius augalus dažniausiai naudojamos kartu su augalų apsaugos priemonėmis pavasarį. Rekomenduojama naudoti 2×10 kg EPSO Combitop vienam hektarui nuo vegetacinio laikotarpio pradžios. Jeigu mikroelementų trūkumo požymiai jau pastebimi, rekomenduojam nedelsiant pradėti naudoti trąšas. Jeigu žinoma, kad dirvožemyje trūksta mikroelementų, reikėtų jį papildomai tręšti rudenį naudojant 10 kg/ha, jeigu yra BBCF 15 ir daugiau – tai ekonomiškai pasiteisina, net jeigu reikės dar kartą papildomai nupurkšti augalus.

AUGALAI Tręšimo laikas BBCH tarpsnis Kocentracija %
Grūdiniai augalai Nuo krūmijimosi iki derliaus subrandinimo 29-71 5*
Kukurūzai Kai naikinami kukurūzų kenkėjai (lot.Ostrinia nubilalis) Iki 59 5
Bulvės Iki žydėjimo ir žydint 51-69 3-5
Vaismedžiai Kai formuojasi vaisiai, kartu su fungicidais ir (arba) insekticidais periodiškai 71-79 2-3
Daržovės Kartu su fungicidais ir (arba) insekticidais periodiškai Iki 59 2-3

*5  kg 100 L vandens.

Plačiau skaityti>>>

Gamintojas