Mavrik

INSEKTICIDAS

VEIKLIOJI MEDŽIAGA: tau-fluvalinatas 240 g/l (22,1%)

PRODUKTO FORMA: aliejinė vandens emulsija

Mavrik®– kontaktinio veikimo insekticidas, skirtas naikinti graužiančius ir čiulpiančius kenkėjus žirniuose (žaliuosiuose bei grūdams), pupose (grūdams), morkose, bulvėse, žiediniuose, gūžiniuose ir briuseliniuose kopūstuose, brokoliuose, taip pat laukų dekoratyviniuose augaluose.

INSEKTICIDAS SKIRTAS NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI.

VEIKIMO BŪDAS

Mavrik®- plataus veikimo spektro kontaktinis insekticidas, priklausantis sintetinių piretroidų klasei. Produktas pasižymi kontaktiniu poveikiu, taip pat veikia per kenkėjo virškinamąjį traktą.

Mavrik® paralyžiuoja kenkėjo nervų sistemą. Veiklioji medžiaga patenka mažomis dozėmis per virškinamąjį traktą, jutimo organus, kenkėjo stigmas ir galūnes. Pirmas nervų sistemos pažeidimo požymis yra greitas koordinacijos blogėjimas ir kenkėjas staigiai žūva. Geriausiai veikia +15-20 °С temperatūroje, efektyvus ir esant aukštesnei temperatūrai.

Tik tuomet, kai preparatas naudojamas tinkamu laiku, jis veikia efektyviausiai. Kada tikslinga naudoti insekticidą, galima nustatyti tik patikrinus kenkėjų gausumą lauke ir žinant jų žalingumo ribą.

Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų.

Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Norma: 5 ml/10L vandens

Purškimo laikas: naudoti pastebėjus kenkėjus

Purškimų skaičius: 1-2

Minimalus intervalas tarp purškimų – 7 – 14 dienų.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

 

 

 

ATSARGIAI
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant žirnius, pupeles, bulves ir
morkas.
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant žiedinius, gūžinius ir briuselio
kopūstus bei brokolius.
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant dekoratyvinius augalus.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą
telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
Daugiau informacijos galite rasti: čia.

Jums taip pat gali patikti…