Natūrali augalų priežiūros priemonė nuo šliužų ir sraigių (Paruošta naudojimui)

Natūrali augalų priežiūros priemonė nuo šliužų ir sraigių.

SUDĖTIS:

Vandenyje tirpus cinkas (Zn) 2 %
Natūrali augalų priežiūros priemonė pasižymi dvigubu
poveikiu: priemone apdorotų augalų vengia šliužai ir sraigės,
stiprina augalus.

SAVYBĖS

Natūrali augalų priežiūros priemonė skirta naudoti
dekoratyvinių augalų, vejų, daržų ir sodų priežiūrai. Natūrali
augalų priežiūros priemonė, patekusi ant augalo, sukelia
šliužams ir sraigėms nepageidaujamą poveikį, todėl šie vengia
naikinti apdorotus augalus. Natūrali augalų priežiūros
priemonė stiprina augalus, jie auga dekoratyvūs, intensyviai
žydi, gausiai dera. Šliužai ir sraigės vengia augalų, nupurkštų
natūralia augalų priežiūros priemone.
100 % natūrali augalų priežiūros priemonė be pridėtinių
cheminių medžiagų.

NAUDOJIMAS. Prieš naudodami suplakite.

Naudokite vakare
arba anksti ryte, kai pakanka drėgmės ir sraigės aktyvios.
Nupurkškite augalus tolygiai ir iš abiejų augalo pusių. Bendrinė
naudojimo nuo sraigių rekomendacija:
naudoti vakare ar anksti ryte, kai drėgmės pakanka ir
sraigės aktyvios.

NAUDOJIMO NORMOS

Speciali priemonė jau paruošta naudojimui. Papildomai skiesti
nereikia. Tirpalą išpurkškite pagal rekomendacijas. 1 l tirpalo
užtenka iki 33 m² ploto augalų. Nemažinkite rekomenduojamos
naudojimo normos. Purkškite kas 7–10 dienų.

SAUGUMAS, LAIKYMAS: PAVOJINGA.

Smarkiai pažeidžia akis.
Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PIRMOJI PAGALBA

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu.
Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.
Toliau plauti akis. Esant sąlyčiui arba blogai pasijutus: nedelsiant
skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį / talpyklą perduoti įgaliotai įmonei griežtai laikantis vietinių,
nacionalinių ir tarptautinių reikalavimų. Sudėtyje yra: cinko sulfato (hidratuoto) (mono-, heksa- ir heptahidrato)

NETO MASĖ: 1 L
PLATINTOJAS, DAUGIAU INFORMACIJOS: UAB „Baltic Agro“ klientų aptarnavimo centre. Tel.: 8 5 2640128, www.sodininkai.lt
GALIOJIMAS: 2 metai nuo pagaminimo datos
GALIOJIMO DATA IR PARTIJOS NUMERIS: nurodyti ant pakuotės.
GAMINTOJAS: Grupo Agrotecnología, S.L. Polígono Industrial
Puente Alto, Parcela 57, 03300, Orihuela, Alicante, Ispanija
Tel. +34 966 738 232; www.agrotecnologia.net

Jums taip pat gali patikti…