Trąšos šilauogių žydėjimui skatinti, 200g

5.29 3.54

Aukščiausios kokybės vandenyje tirpinamos trąšos su mikroelementais. Be chloro. Skatina šilauogių augimą ir derėjimą, stiprina šaknų sistemą. Patręštos šilauogės sužaliuoja, suvienodėja spalva, augalai sveikai atrodo. Naudojamos pavasarį, vasarą.

SAVYBĖS
Trąšos skatina augimą, visavertį augalų vystymąsi, derėjimą.

NAUDOJIMAS
Milteliai ištirpinami vandenyje. Paruoštu tirpalu laistomi augalai. Paruoštą trąšų tirpalą panaudokite iš karto, likučių nepalikite kitam naudojimui.

TRĘŠIMO PERIODIŠKUMAS
kovas – rugpjūtis kas 2 – 4 savaites

PAPILDOMA INFORMACIJA
Šilauogės auga rūgščiame dirvožemyje. Tinkamam dirvos pH palaikyti rekomenduojama naudoti „Baltic Agro“ TRĄŠOS ŠILAUOGIŲ DIRVOS RŪGŠTINGUMO REGULIAVIMUI

NAUDOJIMO NORMOS:
Šilauogėms 20 g/10 L vandens.
Šilauogės jautrios pertręšimui. Laikykitės rekomenduojamų tręšimo normų.

SUDĖTIS, %
SuminiS azotaS (N) 13,0
Nitratinis azotas (N-NO3) 11,6
Amoniakinis azotas (N-NH4) 1,4
SuminiS foSforo pentokSidaS, vandenyje tirpuS (P,O,) 5,9
Vandenyje tirpuS kalio okSidaS (K,O) 40,0
SuminiS SieroS triokSidaS, vandenyje tirpuS (SO3) 3,0
Suminis boras kaip boro rūgštis (B) 0,020
Suminis varis, chelatas su EDTA (Cu) 0,004
Suminė geležis (Fe) 0,041
chelatas su EDDHA (Fe-EDDHA) 0,014
chelatas su EDTA (Fe-EDTA) 0,027
Suminis manganas, chelatas su EDTA (Mn) 0,025
Suminis molibdenas (Mo) 0,002
Suminis cinkas, chelatas su EDTA (Zn) 0,015 pH intervalas, kuriame yra išlaikomas chelatus sudarančios dalies stabilumas Fe-EDTA 1,5 – 6,5
Cu-EDTA, Fe-EDDHA, Mn-EDTA, ; Zn-EDTA 3,5 – 10
Granuliometrinė SudėtiS: miltelių ir priliuotųjų granulių derinys. Per sietą, kurio akučių dydis – 2 mm, galima persijoti 90 % produkto.

Sudedamosios medžiagos:
kalio nitratas¹ (CAS 7757-79-1); kalio sulfatas¹ (CAS 7778-80-5); kalio-divandenilio ortofosfatas¹ (CAS 7778-77-0); amonio nitratas¹ (CAS 6484-52-2).
¹ SMK 1 / CMC 1. Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynųjų medžiagų Naudoti tik eSant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normoS. Naudokite trąšaS pagal inStrukciją.
Laikymo SąlygoS: trąšas laikyti užsandarintoje pakuotėje sausoje vietoje, atokiau nuo karščio ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. Tinka naudoti neribotą laiką.

Jums taip pat gali patikti…