Mėlynasis akmenėlis 200 g

4.20 2.77

Mikroelementinės vario trąšos

SAVYBĖS

Gaudami pakankamai vario, augalai sustiprėja, tampa atsparesni nepalankioms augimo sąlygoms ir ligoms. Jei vario trūksta, augalų ūgliai deformuojasi, o nauji — beveik neauga, augalai skursta, prastai dera, meta lapus.

NAUDOJIMAS

Šiomis trąšomis tręšiama, kai vario nepakanka dirvoje bei vaismedžiuose, uoginiuose augaluose ir daržovėse (ypač pomidoruose ir agurkuose). Tręšiama purškiant ir laistant.

NAUDOJIMO NORMOS

TIRPALO PARUOŠIMAS PURKŠTI ARBA LAISTYTI Trąšų kiekis, g/10 L vandens
Mikroelementiniam daržovių tręšimui variu šiltnamiuose ir lauke. 40
Purkšti vaismedžiams, vaiskrūmiams ir uogakrūmiams prieš išsprogstant pumpurams ir/arba vėlyvą rudenį po derliaus nuėmimo, kad augalai sustiprėtų esant nepalankioms augimo sąlygoms ir plintant ligoms. 100

SAUGUMAS

Kenksminga prarijus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Dirgina odą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: išskalauti burną. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu su muilu. Turinį ir talpyklą šalinti pagal vietinius reikalavimus.

TINKAMAI SANDĖLIUOJANT GALIOJIMO LAIKAS NERIBOTAS

Jums taip pat gali patikti…