Žaliasis akmenėlis 200 g

4.20 2.77

Mikroelementinės geležies trąšos

SAVYBĖS

Gaudami pakankamai geležies, augalai sustiprėja, tampa atsparesni nepalankioms augimo sąlygoms ir ligoms. Geležis aktyvina fotosintezę, nuo to lapija aktyviai sužaliuoja, augalai pasidaro dekoratyvūs.

NAUDOJIMAS
Šiomis trąšomis tręšiama, kai geležies nepakanka dirvoje bei vaismedžiuose, uoginiuose ir dekoratyviniuose augaluose, ypač gėlėse. Taip pat naudojama tam, kad neaugtų samanos bei kerpės. Naudojimo būdas — purkšti arba laistyti.

NAUDOJIMO NORMOS

TIRPALO PARUOŠIMAS PURKŠTI ARBA LAISTYTI Trąšų kiekis, g/10 L vandens
Mikroelementiniam tręšimui geležimi šiltnamiuose 60
Purkšti vaismedžiams, vaiskrūmiams ir uogakrūmiams prieš išsprogstant pumpurams ir/arba vėlyvą rudenį po derliaus nuėmimo, kad augalai sustiprėtų esant nepalankioms augimo sąlygoms ir plintant ligoms. 100
Samanų prevencijai 200—500*

*Samanų augimui stabdyti 1 arui reikia išpurkšti 10 L tirpalo, o jei laistoma, 1 arui — 30 L tirpalo.

Vengti trąšos patekimo ant akmens, skaldos, nes gali pakisti spalva

SAUGUMAS

Kenksminga prarijus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Dirgina odą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: išskalauti burną. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu su muilu. Turinį ir talpyklą šalinti pagal vietinius reikalavimus.

TINKAMAI SANDĖLIUOJANT GALIOJIMO LAIKAS NERIBOTAS

Jums taip pat gali patikti…